Konzerte 2019/2020

MISCHA MAISKY Violoncello
BACHS SECHS CELLO-SUITEN BWV 1007-1012
Teil 2


Mischa Maisky (c) Bernard Rosenberg

Donnerstag, 23.04.2020 | 20 Uhr | KMS

MISCHA MAISKY VIOLONCELLO

BACHS SECHS CELLO-SUITEN BWV 1007-1012

Teil 2

Bach                                      Suite Nr. 3 C-Dur

                                              Suite Nr. 2 d-Moll

                                              Suite Nr. 6 D-Dur

Details zum Kartenkauf